wind of change

wind van verandering

deze wind kwam als een orkaan
onaangekondigd tilde hij je op

 hoe er ook  werd gevochten
de wind nam je mee en liet je niet los

wind van verandering liet geen keus
gaf geen kans om te vechten

licht is het leven
hard waait de wind

wind van verandering nam niet alleen
een  vader, man, broer maar ook een vriend

zwaar om je te verliezen
te snel  van ons heen gegaan

stormen laten zich niet kiezen
waaien uit elke hoek

door deze wind viel jouw doek

wind doet schepen vergaan
beukt op dijken tot ze breken

Ron in ons leven blijf je voortbestaan
geen wind die de herinnering doet verbleken.


HOME